Ατμιστικές Βάσεις

Πλέον το D.I.Y. αλλάζει το σκεπτικό στην λογική των χρηστών. Υπάρχουν ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ, οι οποίες διαχωρίζονται σε FVG (Full Vegetable Glycerin) και FPG (Full Propylenoglycol). Έτσι ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος την επιθυμητή περιεκτικότητα VG/PG σε δοχεία που τα φτιάχνει Ο ΙΔΙΟΣ. Όσον αφορά την περιεκτικότητα της νικοτίνης, υπάρχουν πλέον τα λεγόμενα Nicotin Boosters τα οποία είναι στα 10ml με ποσοστό νικοτίνης 20mg. 

Για παράδειγμα:

Χρήστης ο οποίος θέλει να φτιάξει βάση 100ml, 50/50, 6mg, θα πρέπει να αδειάσει την μισή ποσότητα FVG και την μισή ποσότητα FPG σε ένα τρίτο δοχείο. Έτσι θα έχει 100 ml 50/50. Για να πετύχει την επιθυμητή ποσότητα νικοτίνης 6mg, πρέπει να αφαιρέσει 30 ml από την αναμεμειγμένη βάση 50/50 και να ρίξει στο μείγμα 3 Nicotine Boosters. Έτσι το μείγμα θα είναι πλέον 100ml, 50/50, 6mg.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΗΣ - ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ - ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 50/50.

VG: 50 MLPG: 50 MLΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 0 MLΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 MLΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 0
VG: 45 ML
PG: 45 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 10 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 2
VG: 40 ML
PG: 40 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 20 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 4
VG: 35 ML
PG: 35 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 30 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 6
VG: 30 ML
PG: 30 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 40 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 8
VG: 25 ML
PG: 25 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 50 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 10
VG: 20 ML
PG: 20 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 60 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 12
VG: 15 ML
PG: 15 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 70 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 14
VG: 10 ML
PG: 10 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 80 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 16
VG: 5 ML
PG: 5 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 90 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 18

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΗΣ - ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ - ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 70/30.

VG: 70 ML
PG: 30 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 0 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 0
VG: 63 ML
PG: 27 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 10 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 2
VG: 56 ML
PG: 24 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 20 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 4
VG: 49 ML
PG: 21 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 30 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 6
VG: 42 ML
PG: 18 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 40 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 8
VG: 35 ML
PG: 15 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 50 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 10
VG: 28 ML
PG: 12 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 60 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 12
VG: 21 ML
PG: 9 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 70 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 14
VG: 14 ML
PG: 6 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 80 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 16
VG: 7 ML
PG: 3 ML
ΝΙΚΟΤΙΝΗ (20 MG): 90 ML
ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: 100 ML
ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ: 18

E-LIQUID FRANCE - Nicotine Booster

E-LIQUID FRANCE...

..
4,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 3,23€